Stronyhttps://allegro.pl/uzytkownik/Bella_Luna2

Follow me :)

piątek, 18 stycznia 2013

Wiersz znaleziony w sieci ...

Tworzę i tworzę więc nie mam czasu zbytnio tu pisać ...Niebawem dodam fotki, a na razie zostawiam Wam ten piękny wiersz znaleziony w sieci.. Pozdrawiam Basia  :)


Archangel_Marco

***
Aniele Gab­rielu, pa­nie i wład­co snów!
W krainie czynów, w kra­ju wszel­kich mów..

Poz­bieraj ok­ruchy zwier­ciadła nadziei
Sklej i złącz zno­wu, to, co da się skleić

Nie­chaj księżyc nam po­wie
Jak nam przyszłość się zo­wie
Jak ob­raz ma­luje się te­raz przed na­mi
Czy w krainie upiorów zos­ta­liśmy sa­mi...?Gwiaz­dy roz­pościerają nad naszy­mi oczy­ma
Pus­tkę i pełność godną bo­ga-ol­brzy­ma
Al­bo le­piej, le­piej, godną noc­nej bo­gini!
Ry­sowaną miękko cza­rami ut­ka­nymi

Ut­ka­nymi ze zmysłów, z ciszy i krzy­ku
Z ty­siąca, mi­liona sreb­rzys­tych płomyków
Dłonią po­roz­wie­sza­ne na tka­ninie niebiosów
Od­bi­ciem będące dla ziem­skich dusz wrzosów

Wyśpiewa­ne we wie­czność, w nią wma­lowa­ne zmysłami
Całowa­ne myślą, upiększo­ne pas­ja­mi
Dzieło stworze­nia, dzieło poez­ji wszel­kiej
Dzieło Pa­ni No­cy, dzieło Bo­gini wiel­kiej!

Opiewam po stok­roć wdzięki zmysłowej no­cy
Opiewam ma­gię, której nie znają pro­rocy...
Choć prze­cież pragnę ta­kiej jed­nej rzeczy
Która ma wy­miar przy­jaciel­ski, człowie­czy

Chciałbym na­dać Wam sił! Wam wszys­tkim, kam­ra­ci
Bo jes­teście god­ni mian sióstr mych i bra­ci
I dla­tego zwy­cięstwo już bieg­nie ku nam!
I nikt z nas nie sta­nie do wal­ki sam!
Prześlij komentarz

.

Wszystkie zdjęcia prac są mojego autorstwa.Możesz je udostpniać bez mojej zgody. Pamiętaj jednak, żeby podać ich źróło :) Chcesz wzorować się na moim projekcie - zostaw przy swojej pracy link do tego bloga.Pozdrawiam :)

.

.
.